Om

Om Alexanderteknik

De bærende principper i Alexanderteknik handler om at bevidstgøre dig om din kropsholdning – måden du sidder, står, går og bøjer dig på – og hvordan du trækker vejret. Alexanderteknik bygger på mere end 100 års erfaring og varetages i Danmark af lærere, som er certificeret til at undervise i Alexanderteknik og underlagt DFLATs (Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik) etiske regelsæt.

Læs mere om:

• Kropsholdning og Vejrtrækning
• Teknik med 100 års erfaring
• Tavshedspligt og Etik
• Foreningen DFLAT

Kropsholdning og Vejrtrækning

Som barn er måden vi sidder, står, går og bøjer os på – og hvordan vi trækker vejret helt naturligt i balance. Men mens vi vokser op, kommer vi let ud af balance, så vi kommer til at
slide på vores krop. Resultatet ses ofte som smerter – typisk i nakke, skuldre og ryg. Ubalancen kan selvfølgelig også opstå, hvis du bliver udsat for en skade som fx brud eller et whiplash. Gennem Alexanderteknik lærer og øver du en række teknikker, der genskaber kroppens og åndedrættets naturlige balance og på den måde forebygger eller minimerers de smerter, du tidligere har oplevet.

 

Teknik med 100 års erfaring

Alexanderteknik er udviklet af australieren Frederick Matthias Alexander i slutningen af 1800-tallet. F.M Alexander var uddannet professionel recitator (oplæser) og fik tidligt i karrieren problemer med sin stemme, som ingen læger kunne løse. Ved at iagttage sig selv i spejle, mens han reciterede, opdagede han visse tendenser i måden han bevægede sit hoved i forhold til kroppen, som ikke var tydelige under almindelig tale. Han observerede, at han gjorde noget andet, end det han troede, han gjorde.

Ved hjælp af en minutiøs fremgangsmåde fik han ændret sine vanlige bevægemønstre og vejrtrækning. Dette hjalp og problemerne med stemmen forsvandt. Efterfølgende lægeundersøgelser viste en betydelig forbedring i funktionen af både hans strubehoved, stemmebånd og åndedræt. Alexander opdagede også, at teknikken virker på hele mennesket og ikke kun på stemmen, og han brugte disse erfaringer til at formulere specifikke principper for hensigtsmæssige bevægemønstre, og udviklede en teknik, der lærer disse principper videre til andre.

Tavshedspligt og Etik

Din Alexanderteknik lærer har tavshedspligt og videregiver derfor aldrig oplysninger om sine elevers helbred og andre fortrolige oplysninger uden elevens samtykke. Vores etiske grundlag foreskriver, at alle elever bliver respekteret og dermed aldrig udsættes for at bliver kompromitteret på person, værdighed og integritet.

Foreningen DFLAT

DFLAT (Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik) er en forening af Alexanderteknik lærere, som har en certificeret uddannelse til at undervise i Alexanderteknik. Er din lærer medlem af DFLAT er du sikker på, at han/hun har den certificerede 3 årige uddannelse, som DFLAT kræver. Kig efter DFLAT certifikatet på din lærers hjemmeside, så er du sikker på et få en underviser på højt niveau.
Foreningen blev dannet i 1987 og er tilknyttet den britiske forening “The Society of Teachers of the Alexander Technique” (STAT), som blev etableret i 1958, og som har hovedsæde i London. DFLAT er forpligtet til at følge denne forenings professionelle og etiske standard. Foreningens formål er primært at videreføre traditionen og sikre den høje undervisningsstandard, som blev grundlagt af F.M. Alexander og hans nærmeste medarbejdere, samt at udbrede kendskabet til Alexanderteknikken i teori og praksis. Hvis du ønsker at støtte og fremme udbredelsen af Alexanderteknik uden selv at være Alexanderteknik lærer, kan du blive ven af foreningen. Alle medlemmer får løbende tilsendt nyheder fra foreningen via mail. Meld dig ind ved at sende en mail til foreningens formand. E-mail: info@dflat.dk

Vedtægter

Læs vedtægter for Dansk Forening af Lærere i Alexanderteknik her.

Bestyrelsen

Formand: Birgitte Due – kontakt info@dflat.dk
Næstformand: Vivi Hansen
Kasserer: Morten Hillgaard Bulow
Bestyrelsesmedlem: Annamaija Siff Rolff-Petersen
Bestyrelses Elevrepræsentant: Sara Michaela Aronstein

Udvalg

Etisk Råd

Mary McGovern – kontakt: marymcgovern2000@gmail.com
Annette Kibsgaard – kontakt: annettekibsgaard@hotmail.com

Skoleudvalg

Vivi Hansen vivihansen@hotmail.co.uk og Morten Hillgaard Bülow mhbulow@gmail.com