Bliv lærer

Uddannelsen som certificeret Alexanderteknik lærer er 3 årig og foregår på en DFLAT godkendt skole, hvor du fordelt på de 3 år sammenlagt har 1600 undervisningstimer. Uddannelsen er hovedsagelig af praktisk karakter.

Formålet med Alexanderteknik læreruddannelsen er først og fremmest at hjælpe den studerende til at udvikle en tilstrækkelig høj standard i egen brug og koordination, hvilket er forudsætningen for den efterfølgende formidling af teknikken til andre. Den studerende tilegner sig gennem uddannelsen et grundigt kendskab til principperne i teknikken gennem personlig erfaring. Dagligt føres den studerende gennem disse processer ved en omhyggelig individuel vejledning Når du har gennemført den 3 årige uddannelse kan du blive optaget som medlem i DFLAT, Dansk Forening for Lærere i Alexanderteknik, som giver dig ret til at bruge betegnelsen certificeret Alexanderteknik-lærer