Bevægelse

Vores forfædre gik mellem 30.000 – 50.000 skridt om dagen. Den almindelige dansker går i
gennemsnit 3.000 – 4.000 skridt om dagen, og det anbefalede er 10.000 skridt svarende til 6
til 7 km.
Vi har altid kroppen med os, og selve vores konstruktion er beregnet til bevægelse fx gang,
løb, gymnastik, cykling, svømning, sport, og derfor er det stillesiddende arbejde ekstra hårdt
for kroppen.

Det at bevæge sig er dog ikke alene en garanti for at komme i god form.

Det afgørende er hvordan vi bevæger os. den velkoordinerede og frie bevægelse af kroppen som du lærer gennem Alexanderteknik og som kroppen oprindeligt er skabt til, gør faktisk at vi hurtigere kommer i form da træningen er konstruktiv fra starten. Dvs. kun den muskelaktivitet der er påkrævet bliver trænet og ikke den del der hæmmer bevægelsen. Holdningsrefleksernes funktion bevares under træningen hvilket gør bevægelserne vitale. Samtidig bliver formen opbyggende og styrkende – ikke nedslidende – også på lang sigt.

Gennem Alexanderteknik lærer du også, hvordan du kan opretholde en fri og levende kropsbalance i hvile samt ved stillesiddende arbejde med ensidige gentagede bevægelser.

Scenekunst og sport

Dans – skuespil – musik – sport

Dans

For at dansen kan udfoldes på en levende og udtryksfuld måde for såvel udøveren som beskueren er en naturlig og bevidst kropsfunktion nødvendig. Rent fysisk kræves en stærk centrering af rygsøjlen som gør det muligt at bevæge lemmerne frit. Denne funktion kan etableres gennem Alexanderteknikkens primære styring – hovedets dynamiske relation til rygsøjlen. Dette giver en god gulvkontakt ligesom opdriften i hele kroppen stimuleres så høje og lange spring udføres med lethed så naturligt som en leopard på savannen! Danseren, professionel som amatør bliver mindre forpustet, timing og variation i dynamik bliver lettere. Jo bedre koordineret danseren fungerer jo bedre er kontakten og kommunikationen med en evt. dansepartner.

Den kunstneriske kvalitet af bevægelsen påvirkes positivt idet bevægelsens opståen i højere grad udspringer fra en oprigtig og helhedsorienteret personlig kropsfunktion. Mange dansere oplever desuden bedre overblik og mere kreativitet.

De fysiske forbedrede funktioner vil også give udbytte for sportsudøvere der får større udholdenhed. For sangeren understøtter den hele velkoordinerede kropsfunktion sangerens egen stemmetræning og stemmens frie udfoldelse. Dette gælder selvfølgelig også en skuespillers stemmefunktion, som var F.M. Alexanders oprindelige problem og derfor hans motivation for at undersøge sammenhængen mellem krop og stemme. Også måden skuespilleren bevæger sig på påvirker hans karakter- mæssige udtryk. For rytteren betyder det en smuk kropsholdning centreret omkring rygsøjlen hvilket skaber en spændstig, udholdende og elegant bevægelse og i særdeleshed en sensitiv og respektfuld kommunikation med hesten  –  principper der anvendes indenfor centreret ridning.

Det gælder indenfor hvilken som helst genre af såvel scenekunst som sport at energien lettere kan rettes derhen hvor der er brug for den, bevægelsen bliver mere præcis og koordineret hvorved et skævt slid og kompenserende muskelspændinger reduceres, derved undgås skader og resultatet bliver bedre og fornøjelsen større.